Tin ảnh

Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên tặng 10.000 cái khẩu trang cho Vương quốc Eswatini
Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên tặng 10.000 cái khẩu trang cho Vương quốc Eswatini
Các trường tiểu học và trung học của thành phố Đài Bắc khai giảng vào ngày 22/2. Trường tiểu học Cát Lâm đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Học sinh cần đo thân nhiệt trước khi vào trường.  Ảnh: (CNA)
Các trường tiểu học và trung học của thành phố Đài Bắc khai giảng vào ngày 22/2. Trường tiểu học Cát Lâm đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Học sinh cần đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: (CNA)