Tin ảnh

Ngày 15/4, Tổng thống Thái Anh Văn (phải) tiếp cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd (2, từ phải sang), và William Brent Christensen, Chủ tịch AIT (3, trái), cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage (2, trái) ) và James Steinberg (trái).  (Ảnh: CNA)
Ngày 15/4, Tổng thống Thái Anh Văn (phải) tiếp cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd (2, từ phải sang), và William Brent Christensen, Chủ tịch AIT (3, trái), cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage (2, trái) ) và James Steinberg (trái). (Ảnh: CNA)