Tin ảnh

Văn bản chính thức giả mạo được lan truyền trên Internet, liên quan đến việc Đài Loan du nhập nước thải Fukushima, Phủ Tổng thống nêu ra 5 sai lầm lớn và báo cảnh sát xử lý (Ảnh: Chụp từ FB)
Văn bản chính thức giả mạo được lan truyền trên Internet, liên quan đến việc Đài Loan du nhập nước thải Fukushima, Phủ Tổng thống nêu ra 5 sai lầm lớn và báo cảnh sát xử lý (Ảnh: Chụp từ FB)