Tin ảnh

Quỹ Children Are Us Foundation tổ chức cuộc họp báo gây quỹ gửi tình thương đến bộ lạc vào ngày 20/4. Ca sĩ Selina đảm nhiệm vai trò đại sứ tình yêu và kêu gọi công chúng hưởng ứng hoạt động này, cùng nhau ủng hộ trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ em nông thôn (Ảnh: CNA)
Quỹ Children Are Us Foundation tổ chức cuộc họp báo gây quỹ gửi tình thương đến bộ lạc vào ngày 20/4. Ca sĩ Selina đảm nhiệm vai trò đại sứ tình yêu và kêu gọi công chúng hưởng ứng hoạt động này, cùng nhau ủng hộ trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ em nông thôn (Ảnh: CNA)