Tin ảnh

Bạn hiểu gì về bệnh sốt xuất huyết?  (Ảnh: Bộ Lao Động cung cấp)
Bạn hiểu gì về bệnh sốt xuất huyết? (Ảnh: Bộ Lao Động cung cấp)
Các trạm ở dọc tuyến xe đường sắt nhẹ Danhai đều rất vắng người, cho nên công ty xe điện Metro thành phố Tân Đài Bắc đã thiết lập khu vực chờ xe dành cho phụ nữ trong sân ga, sử dụng màn hình video để giúp đảm bảo an toàn cho hành khách. (Ảnh: CNA)
Các trạm ở dọc tuyến xe đường sắt nhẹ Danhai đều rất vắng người, cho nên công ty xe điện Metro thành phố Tân Đài Bắc đã thiết lập khu vực chờ xe dành cho phụ nữ trong sân ga, sử dụng màn hình video để giúp đảm bảo an toàn cho hành khách. (Ảnh: CNA)