Tin ảnh

“Tôi muốn người nhà, cũng muốn công việc!”. Đoàn thể lao động kêu gọi sửa luật, sắp xếp 30 ngày nghỉ có lương để chăm sóc dài hạn
“Tôi muốn người nhà, cũng muốn công việc!”. Đoàn thể lao động kêu gọi sửa luật, sắp xếp 30 ngày nghỉ có lương để chăm sóc dài hạn
Toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngầm Indonesia (Ảnh: CNA)
Toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngầm Indonesia (Ảnh: CNA)