Tin ảnh

Sở di dân tổ chức cuộc thi hát để cho con em di dân mới bày tỏ tình yêu của mình đối với cha mẹ. Vòng chung kết được diễn ra vào ngày 1/5 (Ảnh: Sở di dân)
Sở di dân tổ chức cuộc thi hát để cho con em di dân mới bày tỏ tình yêu của mình đối với cha mẹ. Vòng chung kết được diễn ra vào ngày 1/5 (Ảnh: Sở di dân)