Tin ảnh

Liên minh Lao động nhập cư Đài Loan và các đoàn thể dân sự khác đã tổ chức cuộc họp báo trước Viện Hành Chính vào ngày 2/5, kêu gọi chính phủ đề xuất
Liên minh Lao động nhập cư Đài Loan và các đoàn thể dân sự khác đã tổ chức cuộc họp báo trước Viện Hành Chính vào ngày 2/5, kêu gọi chính phủ đề xuất "Luật Dịch vụ giúp việc nhà" càng sớm càng tốt để đảm bảo quyền lợi của người lao động nhập cư. (Ảnh: CNA)
Liên minh Lao động nhập cư Đài Loan và các đoàn thể dân sự khác đã tổ chức cuộc họp báo trước Viện Hành Chính vào ngày 2/5, kêu gọi chính phủ đề xuất
Liên minh Lao động nhập cư Đài Loan và các đoàn thể dân sự khác đã tổ chức cuộc họp báo trước Viện Hành Chính vào ngày 2/5, kêu gọi chính phủ đề xuất "Luật Dịch vụ giúp việc nhà" càng sớm càng tốt để đảm bảo quyền lợi của người lao động nhập cư. (Ảnh: CNA)