Tin ảnh

Ngày 4/5, Khưu Trạch, Đại sứ LHP Đài Bắc lần thứ 23, đến dự buổi ra mắt video quảng bá hình ảnh LHP Đài Bắc “Về nhà” do anh đóng vai chính ̣(Ảnh: CNA)
Ngày 4/5, Khưu Trạch, Đại sứ LHP Đài Bắc lần thứ 23, đến dự buổi ra mắt video quảng bá hình ảnh LHP Đài Bắc “Về nhà” do anh đóng vai chính ̣(Ảnh: CNA)