Tin ảnh

Ngày 2/6, tổng thống Thái Anh Văn mong người dân tiếp tục cố gắng làm tốt 3 việc : tiếp tục kiên trì hướng dẫn phòng chống dịch, khi đi chợ truyền thống và siêu thị phải chú ý phòng chống dịch và ủng hộ nhân viên phòng dịch tuyến đầu ̣(Ảnh: FB của tổng thống Thái Anh Văn)
Ngày 2/6, tổng thống Thái Anh Văn mong người dân tiếp tục cố gắng làm tốt 3 việc : tiếp tục kiên trì hướng dẫn phòng chống dịch, khi đi chợ truyền thống và siêu thị phải chú ý phòng chống dịch và ủng hộ nhân viên phòng dịch tuyến đầu ̣(Ảnh: FB của tổng thống Thái Anh Văn)
Xoài ở vùng núi Đài Nam sắp bước vào mua thu hoạch, đâu đâu cũng thấy những vườn cây sai trĩu quả (Ảnh: CNA)
Xoài ở vùng núi Đài Nam sắp bước vào mua thu hoạch, đâu đâu cũng thấy những vườn cây sai trĩu quả (Ảnh: CNA)