Tin ảnh

Ngày 6/6, bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân (trái) đã đến thăm các lao động nước ngoài làm việc ở công ty điện tử King Yuan đang bị cách ly ở Miaoli. Bà thông qua đài phát thanh, kêu gọi các bạn lao động nước ngoài hãy yên tâm phối hợp cách ly, chính phủ Đài Loan sẽ hỗ trợ hết mình, trong thời gian cách ly, tiền lương vẫn được nhận như bình thường, không bị ảnh hưởng, đồng thời bà cũng tặng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn tay cho mỗi lao động. (Ảnh: CNA)
Ngày 6/6, bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân (trái) đã đến thăm các lao động nước ngoài làm việc ở công ty điện tử King Yuan đang bị cách ly ở Miaoli. Bà thông qua đài phát thanh, kêu gọi các bạn lao động nước ngoài hãy yên tâm phối hợp cách ly, chính phủ Đài Loan sẽ hỗ trợ hết mình, trong thời gian cách ly, tiền lương vẫn được nhận như bình thường, không bị ảnh hưởng, đồng thời bà cũng tặng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn tay cho mỗi lao động. (Ảnh: CNA)