:::

Tin ảnh

Bảo tàng Cố Cung Quốc gia ở Đài Bắc mở cửa trở lại, sáng ngày 16/7, các em nhỏ đeo khẩu trang đến tham quan Bảo tàng, thích thú ngắm nhìn tác phẩm đá được đẽo gọt thành miếng thịt heo.  (Ảnh: CNA)
Bảo tàng Cố Cung Quốc gia ở Đài Bắc mở cửa trở lại, sáng ngày 16/7, các em nhỏ đeo khẩu trang đến tham quan Bảo tàng, thích thú ngắm nhìn tác phẩm đá được đẽo gọt thành miếng thịt heo. (Ảnh: CNA)