:::

Tin ảnh

Ngày 17/7, Cục Y tế Bành Hồ (Penghu) cho biết, chính quyền Trung ương đã mở cửa cho lao động nước ngoài đăng ký nguyện vọng tiêm vắc xin vào ngày 13/7. Nhưng vì số lượng vắc xin AZ ở Penghu rất đầy đủ và không muốn lao động nước ngoài hình thành lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh, cho nên chính quyền huyện Bành Hồ đồng ý cho chủ thuê hỗ trợ người lao động, cầm theo Thẻ cư trú và Thẻ bảo hiểm y tế, đến Sở Y tế địa phương hoặc cơ sở y tế có ký hợp đồng với chính quyền Penghu để đăng ký tiêm vắc xin AZ. (Ảnh: CNA)
Ngày 17/7, Cục Y tế Bành Hồ (Penghu) cho biết, chính quyền Trung ương đã mở cửa cho lao động nước ngoài đăng ký nguyện vọng tiêm vắc xin vào ngày 13/7. Nhưng vì số lượng vắc xin AZ ở Penghu rất đầy đủ và không muốn lao động nước ngoài hình thành lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh, cho nên chính quyền huyện Bành Hồ đồng ý cho chủ thuê hỗ trợ người lao động, cầm theo Thẻ cư trú và Thẻ bảo hiểm y tế, đến Sở Y tế địa phương hoặc cơ sở y tế có ký hợp đồng với chính quyền Penghu để đăng ký tiêm vắc xin AZ. (Ảnh: CNA)