:::

Tin ảnh

Văn phòng đại diện Đài Loan tại Lithuania sắp được thành lập. Tổng thống Thái Anh Văn: Một thành tựu ngoại giao đáng kể (Ảnh: Facebook)
Văn phòng đại diện Đài Loan tại Lithuania sắp được thành lập. Tổng thống Thái Anh Văn: Một thành tựu ngoại giao đáng kể (Ảnh: Facebook)