:::

Tin ảnh

Bão In-fa sắp đổ bộ Đài Loan, nhiều người dân ở thành phố Đài Bắc đi chợ mua rau quả, chuẩn bị ứng phó với bão. (Ảnh: CNA)
Bão In-fa sắp đổ bộ Đài Loan, nhiều người dân ở thành phố Đài Bắc đi chợ mua rau quả, chuẩn bị ứng phó với bão. (Ảnh: CNA)