:::

Tin ảnh

Kể từ ngày 27/7, sẽ gửi tin nhắn cho 1,44 triệu người trên 38 tuổi được tiêm vắc xin AZ
Kể từ ngày 27/7, sẽ gửi tin nhắn cho 1,44 triệu người trên 38 tuổi được tiêm vắc xin AZ