:::

Tin ảnh

Cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9 tại vườn trà Dingshizhuo ở vùng núi Ali, có thể nhìn bóng dáng đang hái trà của di dân mới người Việt Nam. Nông dân trồng trà cho biết, các chị em di dân mới Việt Nam này đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất trà cao sơn ở Alishan. (Ảnh: CNA)
Cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9 tại vườn trà Dingshizhuo ở vùng núi Ali, có thể nhìn bóng dáng đang hái trà của di dân mới người Việt Nam. Nông dân trồng trà cho biết, các chị em di dân mới Việt Nam này đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất trà cao sơn ở Alishan. (Ảnh: CNA)