:::

Tin ảnh

Theo CECC tuyên bố vào ngày 13/9, từ hôm nay bắt đầu nới lỏng quy định cho phép người hôn phối các khu vực Trung Quốc, Hongkong, Macau được xin phép nhập cảnh vào Đài Loan, từ quy định trước đây xét duyệt theo từng trường hợp riêng thì nay chuyển thành quy trình thủ tục xét duyệt thông thường, quy định mới này cũng áp dụng cho cả con cái vị thành niên của hôn phối các khu vực Trung Quốc, Hongkong, Macau.(Nguồn: CECC)
Theo CECC tuyên bố vào ngày 13/9, từ hôm nay bắt đầu nới lỏng quy định cho phép người hôn phối các khu vực Trung Quốc, Hongkong, Macau được xin phép nhập cảnh vào Đài Loan, từ quy định trước đây xét duyệt theo từng trường hợp riêng thì nay chuyển thành quy trình thủ tục xét duyệt thông thường, quy định mới này cũng áp dụng cho cả con cái vị thành niên của hôn phối các khu vực Trung Quốc, Hongkong, Macau.(Nguồn: CECC)