:::

Tin ảnh

Trung Quốc đơn phương tuyên bố cấm nhập khẩu mãng cầu và mận Đài Loan, ảnh hưởng đến sinh kế của nông dân. Ngày 23/10, Ủy ban nông nghiệp tuyên bố thành lập nền tảng đặt mua mãng cầu và mận (好釋連蓮), để tiện cho người dân mua hàng và nâng cao lượng tiêu thụ. Sắp tới cũng sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi đối với phiếu mua hàng có trị giá 5000 Đài tệ v.v... (Ảnh: CNA)
Trung Quốc đơn phương tuyên bố cấm nhập khẩu mãng cầu và mận Đài Loan, ảnh hưởng đến sinh kế của nông dân. Ngày 23/10, Ủy ban nông nghiệp tuyên bố thành lập nền tảng đặt mua mãng cầu và mận (好釋連蓮), để tiện cho người dân mua hàng và nâng cao lượng tiêu thụ. Sắp tới cũng sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi đối với phiếu mua hàng có trị giá 5000 Đài tệ v.v... (Ảnh: CNA)