:::

Tin ảnh

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa cùng với đại diện của các bộ ngành chính phủ và dân sự tham gia Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC vào ngày 24/9.  (Ảnh: Viện Hành Chính)
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa cùng với đại diện của các bộ ngành chính phủ và dân sự tham gia Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC vào ngày 24/9. (Ảnh: Viện Hành Chính)
Chính quyền thành phố Đài Nam dốc sức thúc đẩy du lịch, đào tạo hướng dẫn viên du lịch ngôn ngữ hiếm. 22 học sinh Hoa kiều, tân di dân và con em gốc Việt, Malaysia, Philippines và Indonesia đã hoàn thành khóa đào tạo vào ngày 25/9. (Ảnh: Chính quyền thành phố Đài Nam)
Chính quyền thành phố Đài Nam dốc sức thúc đẩy du lịch, đào tạo hướng dẫn viên du lịch ngôn ngữ hiếm. 22 học sinh Hoa kiều, tân di dân và con em gốc Việt, Malaysia, Philippines và Indonesia đã hoàn thành khóa đào tạo vào ngày 25/9. (Ảnh: Chính quyền thành phố Đài Nam)