:::

Tin ảnh

Để hưởng ứng Tháng an toàn giao thông, ngày 13/10, chính quyền thành phố Đài Bắc mở cuộc họp báo tại trường tiểu học Bác Ái (博愛國小), mời thủ trưởng của Cục Giao thông, Cục Giáo dục và Cục Cảnh sát đến dự để dạy trẻ kỹ năng tham gia giao thông an toàn (Ảnh: CNA)
Để hưởng ứng Tháng an toàn giao thông, ngày 13/10, chính quyền thành phố Đài Bắc mở cuộc họp báo tại trường tiểu học Bác Ái (博愛國小), mời thủ trưởng của Cục Giao thông, Cục Giáo dục và Cục Cảnh sát đến dự để dạy trẻ kỹ năng tham gia giao thông an toàn (Ảnh: CNA)