:::

Tin ảnh

Ngày 15/10, phó giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Jeremy Cornforth phát biểu tại “Diễn đàn bàn tròn Phòng chống Lao động cưỡng bức năm 2021” do Sở di trú thuộc Bộ Nội chính tổ chức (Ảnh chụp từ màn hình))
Ngày 15/10, phó giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Jeremy Cornforth phát biểu tại “Diễn đàn bàn tròn Phòng chống Lao động cưỡng bức năm 2021” do Sở di trú thuộc Bộ Nội chính tổ chức (Ảnh chụp từ màn hình))