:::

Tin ảnh

Để chúc mừng 5 năm thành lập “Mạng thông tin phát triển Di dân mới”, ngày 20/11, Sở Di trú đã tổ chức hoạt động tại công viên rừng Daan, giám đốc Sở di trú ông Chung Cảnh Côn (giữa) cũng đến chung vui với di dân mới. (Ảnh: CNA)
Để chúc mừng 5 năm thành lập “Mạng thông tin phát triển Di dân mới”, ngày 20/11, Sở Di trú đã tổ chức hoạt động tại công viên rừng Daan, giám đốc Sở di trú ông Chung Cảnh Côn (giữa) cũng đến chung vui với di dân mới. (Ảnh: CNA)