:::

Tin ảnh

Tiếp kiến đoàn nghị sĩ quốc hội từ 3 quốc gia vùng Baltic. Tổng thống Thái Anh Văn: Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống lại thông tin sai lệch và bảo vệ giá trị được chia sẻ
Tiếp kiến đoàn nghị sĩ quốc hội từ 3 quốc gia vùng Baltic. Tổng thống Thái Anh Văn: Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống lại thông tin sai lệch và bảo vệ giá trị được chia sẻ
Mức cảnh báo dịch bệnh cấp độ 2 kéo dài đến ngày 13/12. Các hoạt động trong đêm giao thừa bị cấm ăn uống ngoại trừ khu vực dành riêng cho ăn uống
Mức cảnh báo dịch bệnh cấp độ 2 kéo dài đến ngày 13/12. Các hoạt động trong đêm giao thừa bị cấm ăn uống ngoại trừ khu vực dành riêng cho ăn uống