:::

Tin ảnh

"Lễ hội thức ăn chậm Đài Đông" được tổ chức từ năm 2017, nhằm khuyến khích các đầu bếp và nông dân địa phương tìm hiểu các nguyên liệu đặc sắc và văn hóa ẩm thực của riêng họ, đồng thời thông qua các món ăn để giới thiệu phong tục và cuộc sống địa phương. Năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Đài Bắc. Lễ hội sẽ được diễn ra vào ngày 4-5/12 tại Công viên sáng tạo Hoa Sơn 1914