:::

Tin ảnh

Chính quyền huyện Pingtung lần đầu tiên triển khai chính sách tiêm vắc xin COVID-19 Moderna tặng 500 Đài tệ tiền mặt, được bắt đầu vào ngày 5/12, rất đông người đến xếp hàng tại 6 trạm tiêm vắc xin Moderna lớn của huyện. (Ảnh: CNA)
Chính quyền huyện Pingtung lần đầu tiên triển khai chính sách tiêm vắc xin COVID-19 Moderna tặng 500 Đài tệ tiền mặt, được bắt đầu vào ngày 5/12, rất đông người đến xếp hàng tại 6 trạm tiêm vắc xin Moderna lớn của huyện. (Ảnh: CNA)