:::

Tin ảnh

Sân bay Đào Viên bùng phát vụ lây nhiễm theo cụm, chính quyền thành phố Đào Viên thiết lập trạm xét nghiệm tạm thời tại xung quanh chợ Zhongzhen, nơi bệnh nhân từng đi qua. Ngày 5/1, thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Xán cũng đến  chợ Zhongzhen kiểm tra tình hình khử trùng tại đây. (Ảnh: CNA)
Sân bay Đào Viên bùng phát vụ lây nhiễm theo cụm, chính quyền thành phố Đào Viên thiết lập trạm xét nghiệm tạm thời tại xung quanh chợ Zhongzhen, nơi bệnh nhân từng đi qua. Ngày 5/1, thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Xán cũng đến chợ Zhongzhen kiểm tra tình hình khử trùng tại đây. (Ảnh: CNA)