:::

Tin ảnh

Ngày 10/1, Phủ tổng thống công bố mẫu phong bao lì xì năm con Hổ của tổng thống Thái Anh Văn và phó tổng thống Lại Thanh Đức (Ảnh: Phủ tổng thống cung cấp)
Ngày 10/1, Phủ tổng thống công bố mẫu phong bao lì xì năm con Hổ của tổng thống Thái Anh Văn và phó tổng thống Lại Thanh Đức (Ảnh: Phủ tổng thống cung cấp)
Nghiêm ngặt ngăn chặn việc đưa bệnh dịch tả heo Châu Phi vào Đài Loan bằng các bưu kiện bất hợp pháp. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Người nhận cũng phải chịu trách nhiệm (Ảnh: CNA)
Nghiêm ngặt ngăn chặn việc đưa bệnh dịch tả heo Châu Phi vào Đài Loan bằng các bưu kiện bất hợp pháp. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Người nhận cũng phải chịu trách nhiệm (Ảnh: CNA)