:::

Tin ảnh

Nghiêm ngặt ngăn chặn việc đưa bệnh dịch tả heo Châu Phi vào Đài Loan bằng các bưu kiện bất hợp pháp. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Người nhận cũng phải chịu trách nhiệm (Ảnh: CNA)
Nghiêm ngặt ngăn chặn việc đưa bệnh dịch tả heo Châu Phi vào Đài Loan bằng các bưu kiện bất hợp pháp. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Người nhận cũng phải chịu trách nhiệm (Ảnh: CNA)
Ngày 10/1, Phủ tổng thống công bố mẫu phong bao lì xì năm con Hổ của tổng thống Thái Anh Văn và phó tổng thống Lại Thanh Đức (Ảnh: Phủ tổng thống cung cấp)
Ngày 10/1, Phủ tổng thống công bố mẫu phong bao lì xì năm con Hổ của tổng thống Thái Anh Văn và phó tổng thống Lại Thanh Đức (Ảnh: Phủ tổng thống cung cấp)