:::

Tin ảnh

Đại học Cộng đồng Fengshan Cao Hùng mở khóa học sáng tác nhạc và viết lời từ vào tháng 9 năm 2021. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các sinh viên có thể tự sáng tác hoặc cộng tác, tổng cộng đã sáng tác 4 bài hát, họ tự thu bài hát, dùng tiếng hát để kể về những câu chuyện của Fengshan. (Ảnh: CNA)
Đại học Cộng đồng Fengshan Cao Hùng mở khóa học sáng tác nhạc và viết lời từ vào tháng 9 năm 2021. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các sinh viên có thể tự sáng tác hoặc cộng tác, tổng cộng đã sáng tác 4 bài hát, họ tự thu bài hát, dùng tiếng hát để kể về những câu chuyện của Fengshan. (Ảnh: CNA)
Chợ Tết thành phố Đài Bắc bắt đầu hoạt động, ngày 16/1, phó thị trưởng thành phố Đài Bắc Huỳnh San San (giữa) và nghệ sĩ Vu Mỹ Nhân (trái) đến khu buôn bán Dihua thực hiện chương trình Livestream, giới thiệu một số mặt hàng Tết nhất định phải mua sắm trong dịp Tết.  (Ảnh: CNA)
Chợ Tết thành phố Đài Bắc bắt đầu hoạt động, ngày 16/1, phó thị trưởng thành phố Đài Bắc Huỳnh San San (giữa) và nghệ sĩ Vu Mỹ Nhân (trái) đến khu buôn bán Dihua thực hiện chương trình Livestream, giới thiệu một số mặt hàng Tết nhất định phải mua sắm trong dịp Tết. (Ảnh: CNA)
Cuộc diễu hành hai năm một lần của người lao động nước ngoài được diễn ra tại Đài Bắc vào ngày 16/1, yêu cầu Bộ Lao động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và xóa bỏ quy định của Điều 53 Luật Dịch vụ Việc làm: Không được chuyển đổi chủ sử dụng lao động hoặc công việc.  Bộ Lao động hồi ứng, việc lao động nước ngoài tự do chuyển chủ là có liên quan đến vấn đề sửa đổi luật, vẫn cần phải tìm kiếm sự đồng thuận xã hội. (Ảnh: CNA)
Cuộc diễu hành hai năm một lần của người lao động nước ngoài được diễn ra tại Đài Bắc vào ngày 16/1, yêu cầu Bộ Lao động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và xóa bỏ quy định của Điều 53 Luật Dịch vụ Việc làm: Không được chuyển đổi chủ sử dụng lao động hoặc công việc. Bộ Lao động hồi ứng, việc lao động nước ngoài tự do chuyển chủ là có liên quan đến vấn đề sửa đổi luật, vẫn cần phải tìm kiếm sự đồng thuận xã hội. (Ảnh: CNA)