:::

Tin ảnh

Tết sắp đến, chợ hoa thành phố Đài Bắc sẽ kéo dài thời gian hoạt động trong hai đợt, đợt thứ nhất từ hôm nay đến ngày 26/1, thời gian mở cửa kéo dài đến 3 giờ chiều. Đợt 2 từ ngày 27/1-31/1, mở cửa suốt ngày. (Ảnh: CNA)
Tết sắp đến, chợ hoa thành phố Đài Bắc sẽ kéo dài thời gian hoạt động trong hai đợt, đợt thứ nhất từ hôm nay đến ngày 26/1, thời gian mở cửa kéo dài đến 3 giờ chiều. Đợt 2 từ ngày 27/1-31/1, mở cửa suốt ngày. (Ảnh: CNA)