:::

Tin ảnh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho biết, thông qua sự hợp tác giữa Phòng giáo dục của các huyện và thành phố và các Sở y tế, trên cơ bản, sẽ được áp dụng theo mô hình vắc xin BNT cho thanh thiếu niên từ 12 -17 tuổi và sẽ được tiêm chủng tập trung trong khuôn viên trường.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho biết, thông qua sự hợp tác giữa Phòng giáo dục của các huyện và thành phố và các Sở y tế, trên cơ bản, sẽ được áp dụng theo mô hình vắc xin BNT cho thanh thiếu niên từ 12 -17 tuổi và sẽ được tiêm chủng tập trung trong khuôn viên trường.
Ngày 2/5, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, hiện nay, để đối phó với tình trạng dịch bệnh đang bước sang giai đoạn mới, chính phủ sử dụng phương pháp phân luồng ca bệnh nhẹ và nặng để đảm bảo đủ năng lực y tế, và thông qua dịch vụ chẩn đoán, điều trị bằng video, phát thuốc đến tận nhà, để công nghệ y tế đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. ̣(Ảnh: CNA)
Ngày 2/5, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, hiện nay, để đối phó với tình trạng dịch bệnh đang bước sang giai đoạn mới, chính phủ sử dụng phương pháp phân luồng ca bệnh nhẹ và nặng để đảm bảo đủ năng lực y tế, và thông qua dịch vụ chẩn đoán, điều trị bằng video, phát thuốc đến tận nhà, để công nghệ y tế đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. ̣(Ảnh: CNA)