:::

Tin ảnh

Tổng thống Thái Anh Văn tham gia nghi thức khởi động XR Hub Taiwan vào ngày 06/05 (Ảnh: RTI)
Tổng thống Thái Anh Văn tham gia nghi thức khởi động XR Hub Taiwan vào ngày 06/05 (Ảnh: RTI)