:::

Tin ảnh

Để chào đón Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Bảo tàng Quốc gia Cố Cung một lần nữa cùng chung tay với các Bảo tàng và Trung tâm văn hóa địa phương trên khắp Đài Loan, tổ chức các hoạt động, triển lãm trực tuyến hoặc trực tiếp, đưa ra nhiều ưu đãi, mời công chúng đến trải nghiệm sức mạnh kỳ lạ của Bảo tàng.
Để chào đón Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Bảo tàng Quốc gia Cố Cung một lần nữa cùng chung tay với các Bảo tàng và Trung tâm văn hóa địa phương trên khắp Đài Loan, tổ chức các hoạt động, triển lãm trực tuyến hoặc trực tiếp, đưa ra nhiều ưu đãi, mời công chúng đến trải nghiệm sức mạnh kỳ lạ của Bảo tàng.