:::

Tin ảnh

Biện pháp miễn cách ly đối với người tiêm đủ 3 mũi vắc xin xét nghiệm nhanh âm tính sẽ được mở rộng áp dụng từ ngày 17/5 (Ảnh: FB của thủ tướng Tô Trinh Xương)
Biện pháp miễn cách ly đối với người tiêm đủ 3 mũi vắc xin xét nghiệm nhanh âm tính sẽ được mở rộng áp dụng từ ngày 17/5 (Ảnh: FB của thủ tướng Tô Trinh Xương)