:::

Tin ảnh

Ngày 17/5, Đại học Huafan công bố sẽ thúc đẩy chương trình
Ngày 17/5, Đại học Huafan công bố sẽ thúc đẩy chương trình "Cơ sở thực nghiệm học tập tự định hướng". Bắt đầu từ năm học 2022, tất cả sinh viên mới nhập học đều có thể đăng ký tham gia "Chương trình giáo dục thực nghiệm học tập tự định hướng". Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên có thể tự do kết hợp và thiết kế các khóa học theo sở thích và lên kế hoạch cho lịch trình học tập của riêng mình. Hệ thống học tập mới "không có môn học bắt buộc, tất cả đều là môn tự chọn" đã tạo tiền lệ cho các trường đại học trong nước. (Ảnh: Đại học Huafan cung cấp)