:::

Tin ảnh

Năm nay khí hậu trong thời vụ trồng vải thiều của Việt Nam mát mẻ hơn, cho nên hương vị tươi và ngọt hơn trước, sản lượng cũng tăng hơn nhiều so với những năm trước. Để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường duy nhất, Việt Nam đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều. (Ảnh: CNA)
Năm nay khí hậu trong thời vụ trồng vải thiều của Việt Nam mát mẻ hơn, cho nên hương vị tươi và ngọt hơn trước, sản lượng cũng tăng hơn nhiều so với những năm trước. Để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường duy nhất, Việt Nam đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều. (Ảnh: CNA)