:::

Tin ảnh

Ngày 18/6, thành phố Đài Bắc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ em, do Cục Giáo dục lập danh sách, sắp xếp trẻ em đến 4 trường tiểu học để tiêm vắc xin Moderna mũi 2. (Ảnh: CNA)
Ngày 18/6, thành phố Đài Bắc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ em, do Cục Giáo dục lập danh sách, sắp xếp trẻ em đến 4 trường tiểu học để tiêm vắc xin Moderna mũi 2. (Ảnh: CNA)