:::

Tin ảnh

Ngày 20/6, CECC hủy bỏ quy định phải tiêm đủ 3 mũi vắc xin Covid-19 mới được đi du lịch theo đoàn. (Ảnh: CECC cung cấp)
Ngày 20/6, CECC hủy bỏ quy định phải tiêm đủ 3 mũi vắc xin Covid-19 mới được đi du lịch theo đoàn. (Ảnh: CECC cung cấp)
Ngày 20/6, Shevchenko, một người Ukraine xin tị nạn, cùng với các nhóm nhân quyền mở họp báo, cho biết, anh chỉ có thể kiếm sống bằng cách biểu diễn trên đường phố trong những năm gần đây và hoàn toàn không thể lập kế hoạch cho sự nghiệp của mình, anh mong rằng chính phủ Đài Loan đừng coi người tị nạn quốc tế là thú cưng nước ngoài, chỉ cho phép người Đài Loan xem, nhưng không thể sống cùng nhau.
Ngày 20/6, Shevchenko, một người Ukraine xin tị nạn, cùng với các nhóm nhân quyền mở họp báo, cho biết, anh chỉ có thể kiếm sống bằng cách biểu diễn trên đường phố trong những năm gần đây và hoàn toàn không thể lập kế hoạch cho sự nghiệp của mình, anh mong rằng chính phủ Đài Loan đừng coi người tị nạn quốc tế là thú cưng nước ngoài, chỉ cho phép người Đài Loan xem, nhưng không thể sống cùng nhau.