:::

Tin ảnh

Ngày 21/6, tổng thống Thái Anh Văn (giữa) xuống Cao Hùng để tham dự “Đại hội thành lập Đội Quốc gia Thử nghiệm Mô hình Tàu thủy”. Bà cho biết, thử nghiệm mô hình tàu là một phần rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy đóng tàu quốc gia. Để thành lập đội quốc gia thử nghiệm mô hình tàu, phải thể hiện quyết tâm và duy trì công việc thử nghiệm tàu quan trọng nhất ở Đài Loan. (Ảnh: CNA)
Ngày 21/6, tổng thống Thái Anh Văn (giữa) xuống Cao Hùng để tham dự “Đại hội thành lập Đội Quốc gia Thử nghiệm Mô hình Tàu thủy”. Bà cho biết, thử nghiệm mô hình tàu là một phần rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy đóng tàu quốc gia. Để thành lập đội quốc gia thử nghiệm mô hình tàu, phải thể hiện quyết tâm và duy trì công việc thử nghiệm tàu quan trọng nhất ở Đài Loan. (Ảnh: CNA)