:::

Tin ảnh

Nhóm nguy cơ cao là những người mà virus đang tìm kiếm, sau khi nhóm người dễ bị tổn thương này bị nhiễm Covid-19, sẽ có khoảng 50% bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và tử vong. (Ảnh: Trang sức khỏe)
Nhóm nguy cơ cao là những người mà virus đang tìm kiếm, sau khi nhóm người dễ bị tổn thương này bị nhiễm Covid-19, sẽ có khoảng 50% bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và tử vong. (Ảnh: Trang sức khỏe)