:::

Tin ảnh

3 năm trước, lúc đó Liya Chu 10 tuổi, đã giành chiến thắng trong mùa thứ 8 của cuộc thi nấu ăn MasterChef Junio USA. Chương trình được thực hiện vào năm 2019, vốn định phát sóng vào năm 2020, nhưng vì bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên mãi cho đến bây giờ mới ra mắt khán giả. Phải giấu niềm vui đoạt giải trong suốt 3 năm trười, cuối cùng Liya Chu cũng đã có cơ hội bày tỏ niềm vui của mình. (Ảnh: CNA)
3 năm trước, lúc đó Liya Chu 10 tuổi, đã giành chiến thắng trong mùa thứ 8 của cuộc thi nấu ăn MasterChef Junio USA. Chương trình được thực hiện vào năm 2019, vốn định phát sóng vào năm 2020, nhưng vì bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên mãi cho đến bây giờ mới ra mắt khán giả. Phải giấu niềm vui đoạt giải trong suốt 3 năm trười, cuối cùng Liya Chu cũng đã có cơ hội bày tỏ niềm vui của mình. (Ảnh: CNA)