:::

Tin ảnh

gày 27/6, thị trưởng Hầu Hữu Nghi (thứ 3, bên trái qua) đến trường tiểu học Dingxi tham gia lễ khởi động
gày 27/6, thị trưởng Hầu Hữu Nghi (thứ 3, bên trái qua) đến trường tiểu học Dingxi tham gia lễ khởi động "Trường học thông minh tương lai", tuyên bố kể từ năm học mới, “Đám mây các vấn đề trường học ở thành phố Tân Đài Bắc” vốn chỉ sử dụng ở trường cấp I và II, nay sẽ nới rộng phạm vi sử dụng đến trường mẫu giáo, trường THPT và trường dạy nghề, trong ứng dụng App “Các trường học của thành phố Tân Đài Bắc (新北校務雲) , sẽ xây dựng hệ thống ghi nhận điểm danh khi đến trường và tan học và sẽ được sử dụng trong học kỳ mới, học sinh không cần phải xếp hàng quẹt thẻ vào trường nữa, phụ huynh cũng có thể nắm bắt tình hình đến trường của con em.