:::

Tin ảnh

Mì Paldo ăn liền hương vị hải sản của Hàn Quốc bị phát hiện có chứa chất gây ung thư Ethylene Oxide không được phép sử dụng ở Đài Loan, tổng cộng 1.695 kg đã bị trả lại tiêu hủy. (Ảnh: TFDA)
Mì Paldo ăn liền hương vị hải sản của Hàn Quốc bị phát hiện có chứa chất gây ung thư Ethylene Oxide không được phép sử dụng ở Đài Loan, tổng cộng 1.695 kg đã bị trả lại tiêu hủy. (Ảnh: TFDA)