close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Tin ảnh

Tổng thống Thái Anh Văn tiếp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. (Ảnh: Phủ tổng thống)
Tổng thống Thái Anh Văn tiếp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. (Ảnh: Phủ tổng thống)