:::

Tin ảnh

Bộ Quốc phòng cho biết, sáng ngày 6/8 đã phát hiện nhiều đợt máy bay quân sự và tàu chiến của Trung Quốc hoạt động xung quanh eo biển Đài Loan, trong đó có một số đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng nghi ngờ rằng đây là cuộc diễn tập mô phỏng tấn công vào Đài Loan. (Ảnh: CNA)
Bộ Quốc phòng cho biết, sáng ngày 6/8 đã phát hiện nhiều đợt máy bay quân sự và tàu chiến của Trung Quốc hoạt động xung quanh eo biển Đài Loan, trong đó có một số đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng nghi ngờ rằng đây là cuộc diễn tập mô phỏng tấn công vào Đài Loan. (Ảnh: CNA)