:::

Tin ảnh

Thủ tướng Ralph Gonsalves đảo quốc Saint Vincent và Grenadines (trái) dẫn đoàn đến thăm Đài Loan từ ngày 7/8 đến 12/8. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thủ tướng Ralph Gonsalves đảo quốc Saint Vincent và Grenadines (trái) dẫn đoàn đến thăm Đài Loan từ ngày 7/8 đến 12/8. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)