:::

Tin ảnh

Haagen-Dazs cho biết vào tối ngày 10/8 rằng, họ sẽ chấp nhận hoàn lại tiền cho người tiêu dùng kể từ hôm nay, người mua hàng tại các cửa hàng Haagen-Dazs có thể mang hóa đơn đến cửa hàng để đổi trả hàng, đối với các kênh khác thì phải gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng để được hoàn lại tiền kèm theo bằng chứng mua hàng.(Ảnh: Haagen-Dazs IG)
Haagen-Dazs cho biết vào tối ngày 10/8 rằng, họ sẽ chấp nhận hoàn lại tiền cho người tiêu dùng kể từ hôm nay, người mua hàng tại các cửa hàng Haagen-Dazs có thể mang hóa đơn đến cửa hàng để đổi trả hàng, đối với các kênh khác thì phải gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng để được hoàn lại tiền kèm theo bằng chứng mua hàng.(Ảnh: Haagen-Dazs IG)
Bộ Lao động chính thức tăng lương lên 20.000 Đài tệ cho lao động giúp việc và khán hộ công gia đình kể từ ngày 10/8. (Ảnh: Sở phát triển nhân lực lao động, Bộ Lao động cung cấp)
Bộ Lao động chính thức tăng lương lên 20.000 Đài tệ cho lao động giúp việc và khán hộ công gia đình kể từ ngày 10/8. (Ảnh: Sở phát triển nhân lực lao động, Bộ Lao động cung cấp)
Chính quyền thành phố Cao Hùng tổ chức Lễ hội Gà rán năm 2022 và mời ca sĩ Shiny (Chang Wen-chi) làm đại sứ của lễ hội lần này, hy vọng có thể thu hút thêm nhiều khách du lịch đến thăm Cao Hùng. (Ảnh: CNA)
Chính quyền thành phố Cao Hùng tổ chức Lễ hội Gà rán năm 2022 và mời ca sĩ Shiny (Chang Wen-chi) làm đại sứ của lễ hội lần này, hy vọng có thể thu hút thêm nhiều khách du lịch đến thăm Cao Hùng. (Ảnh: CNA)