:::

Tin ảnh

Ngày 15/8, chính quyền huyện Bình Đông đã phát hành cuốn sách tranh về trò chơi Board game bằng tiếng Việt do giáo viên dạy ngôn ngữ Đông Nam Á và các thành viên gia đình quốc tế cùng sáng tạo. Cuốn sách này sẽ được gửi đến các trường học ở Bình Đông có dạy môn tiếng Việt để làm tài liệu giảng dạy đa văn hóa. (Ảnh: CNA)
Ngày 15/8, chính quyền huyện Bình Đông đã phát hành cuốn sách tranh về trò chơi Board game bằng tiếng Việt do giáo viên dạy ngôn ngữ Đông Nam Á và các thành viên gia đình quốc tế cùng sáng tạo. Cuốn sách này sẽ được gửi đến các trường học ở Bình Đông có dạy môn tiếng Việt để làm tài liệu giảng dạy đa văn hóa. (Ảnh: CNA)
Tổng thống Thái Anh Văn tiếp Phái đoàn do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Ed Markey, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện dẫn đầu đến thăm Đài Loan vào ngày 14/8. (Ảnh: Phủ tổng thống)
Tổng thống Thái Anh Văn tiếp Phái đoàn do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Ed Markey, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện dẫn đầu đến thăm Đài Loan vào ngày 14/8. (Ảnh: Phủ tổng thống)