:::

Tin ảnh

Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Xương thị sát Trung tâm ứng biến Thiên tai Trung Ương vào tối ngày 18/09, yêu cầu các đơn vị toàn lực chấp hành 4 công tác trong cứu hộ thiên tai sau động đất Đài Đông (Ảnh: Sở PCCC)
Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Xương thị sát Trung tâm ứng biến Thiên tai Trung Ương vào tối ngày 18/09, yêu cầu các đơn vị toàn lực chấp hành 4 công tác trong cứu hộ thiên tai sau động đất Đài Đông (Ảnh: Sở PCCC)